Start

Bilder & Video

E-post

Vi kör med en Askersund hydrokopter byggd på Hästö båtvarv. Längd 5 m Bredd 1,9 m Motor Volvo Aq171 C Stationerad på Storbrändön Förare: Mats Gustafsson Box 40002 974 21 LULEÅ Sjöbefäl klass VIII / Maskinbefäl klass VIII / VHF Certifikat

Storbrändöns hydrokopter - Mats Gustafsson - 070 - 553 11 11 - mats@magukonsult.com

Behov av en Kapten 8?

MaGu Konsult