Om

Referenser

Kontakt

E-post

    
            Är ni i behov av en Solaris, RHEL, backup/lagring, SAN, Veritas/Symantec Cluster kunnig person:

            Extra personal tillfälligt för ett tillfälligt projekt?
            
            Under en längre period?


            Ett par timmar i veckan och akuta tillfällen?

            Behöver en konsult / tekniker i norr?

            Om så är fallet kontakta då mig.